Πρώτη (1η) Δημόσια Διαβούλευση ΣΒΑΚ Σάμου

Οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου απευθύνουν πρόσκληση συμμετοχής στην:

«Πρώτη (1η) θεματική διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Σάμου», που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου στο Βαθύ, την ημέρα Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 στις 17:00.

Ο Δήμοι μας εκπονούν το τοπικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν την ευρωπαϊκή πρακτική για προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας στο σχεδιασμό και στην οργάνωση των σύγχρονων πόλεων.

Το ΣΒΑΚ θα αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση του μελλοντικού συστήματος αστικών μετακινήσεων, μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων που θα τοποθετούν στο επίκεντρο του σχεδιασμού τον άνθρωπο και τη βελτίωση της εξυπηρέτησής του, σε ρεαλιστικό πάντα πλαίσιο. Στόχος επομένως θα είναι η οργάνωση ενός συστήματος με περισσότερο χώρο στον πεζό, στο ποδήλατο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και που θα περιορίζει την άσκοπη χρήση των Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Στα στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ, οργανώνονται θεματικές διαβουλεύσεις στις οποίες καλούνται τοπικοί φορείς και ομάδες πολιτών της πόλης προκειμένου να τοποθετηθούν για το σύστημα μετακινήσεων, να αναφέρουν τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που εντοπίζουν σε αυτό αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη συνέχεια, στις διαδικασίες διαμόρφωσης των μελλοντικών μέτρων του συστήματος κινητικότητας.

Το κύριο αντικείμενο της πρώτης (1ης) θεματικής διαβούλευσης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • • Ενημέρωση του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων για το Σ.Β.Α.Κ. (αντικείμενο, στόχος, μεθοδολογία) και για το πλάνο συμμετοχής τους στα στάδια εκπόνησής του
  • • Τοποθετήσεις των φορέων για τη λειτουργία που επιτελούν στην πόλη και τα προβλήματα που εντοπίζουν που από αυτήν τη λειτουργία και σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το σύστημα μεταφορών
  • • Αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας της πόλης

Επικοινωνία

Πλατεία Δημαρχείου - Τ.Κ: 83100, Σάμος Σάμου

Τηλ: 22733-50101-3 

22733-50101-3 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.